Kweekproces kerstbomen

Om kerstbomen van hoge kwaliteit aan de klant te kunnen leveren, dienen diverse fasen doorlopen te worden. Deze fasen vormen allen een onderdeel van het kweekproces, welke hieronder wordt beschreven.

1. Planten van jonge boompjes
De eerste stap betreft het planten van jonge kerstboompjes. Voordat deze boompjes geplant kunnen worden, dient de grond voorbewerkt en bemest te worden.

 Planten van jonge kerstboompjes

Geplante jonge kerstboompjes

2. Onderhoud van bomen
Nadat de kerstbomen zijn geplant, dient onderhoud gepleegd te worden. Zo worden de bomen bespoten (ongediertebestrijding), bemest en veelvuldig gecontroleerd op luizen. Ook wordt rondom de bomen regelmatig geschoffeld zodat het onkruid verdwijnt.

Bemesten

Bespuiten

 

Handmatig schoffelen

Schoffelen met tractor

3. Merken en rooien
Vanaf de zomer komen veel aanvragen binnen. Het is dan nodig dat de kerstbomen per klant gemerkt worden, zodat bekend is welke boom naar welke klant gaat. Als dit gedaan is, dan kunnen de bomen klaargemaakt worden voor transport. De bomen worden dan gerooid en er wordt een netje om de kluit gedaan.

Merken van de bomen

Rooien / steken

 

Netje om kluit doen

4. Transporteren
Nadat de bomen verzendklaar zijn gemaakt, worden de bomen via een transportband in een vrachtwagen geladen. Het transport kan zowel door de klant zelf als door de gebroeders Geraerts geregeld worden.

Laden van bomen via transportband

Laden van bomen in vrachtwagen